Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών δωρέαν σίτισης για 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε να διαβάσετε, από τον σχετικό σύνδεσμο, την ανακοίνωση που
αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών για
χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Επιπλέον μπορείτε να κατεβάσετε, από τους αντίστοιχους συνδέσμους, τα
απαιτούμενα ανά κατηγορία δικαιολογητικά, τα κατά περίπτωση επιπρόσθετα
δικαιολογητικά καθώς και διευκρινίσεις που κρίνονται απαραίτητες για την
ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

Από τη γραμματεία του τμήματος.

Ανακοίνωση_Σίτιση_ακ. ετ.2020-2021_signed

2020_Yπεύθυνη Δήλωση-Αδελφού Πρωτοετή

ΓΕΝΙΚΕΣ EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΓΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ-3

ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ-2

ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΕΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ-1