Παράδοση του μαθήματος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα στις  12/06/2020  (Διδάσκων κος Γουνόπουλος)

Η τελευταία παράδοση του μαθήματος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα θα διεξαχθεί στις 12/06/2020 και ώρα: 11:00-12:30 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ba3

 

 

Ο Διδάσκων

Γουνόπουλος Ηλίας