Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα και σας παρακαλούμε να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Επιπλέον, για την ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την αρ. πρωτ. 67882/Ζ1/3-6-2020 εγκύκλιο με θέμα: «Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (πατήστε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2462061607 & στο email cdimza@uowm.gr