Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη διαμονή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στα Γρεβενά

Απαιτούμενα – Δικαιολογητικά Στέγασης

Ανακοίνωση Στέγασης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Υπεύθυνη Δήλωση Πρωτοετούς Αδερφού

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητικών Εστιών

Δοκιμαστική Εξέταση στο Demo του Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αύριο Παρασκευή 26/06/2020 και ώρα 11:00-12:00 οι φοιτητές του Τμήματος μας θα μπορούν να δώσουν δοκιμαστική εξέταση (Demo) στο https://exams.uowm.gr/ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για να δείτε το περιβάλλον του Quiz και τον τρόπο της εξέτασης.

 

Μπορείτε να δείτε και από εδώ τις ώρες εξέτασης της Demo εξεταστικής όπου θα ακολουθήσει https://noc.uowm.gr/www/exams-dokimastikes-2/

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Σας παραθέτουμε την Ύλη των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 1. Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Βασικές έννοιες, λειτουργίες και διακρίσεις οργανισμών
 • Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Συνεργασίες και Συνασπισμοί των Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Μάνατζμεντ
 • Προγραμματισμός
 • Λήψη αποφάσεων
 • Θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης
 • Ανάθεση δραστηριοτήτων
 • Στελέχωση
 • Παρακίνηση, διαχείριση αλλαγών
 • Έλεγχος
 • Ηγεσία
 • Νέες προκλήσεις και θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (κοινωνική ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική)

 

2.  Εισαγωγή στο δίκαιο

 • Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια του δικαίου, ηθική – χρηστά ήθη- εθιμοτυπία, διαίρεση του δικαίου, πηγές του δικαίου
 • Γενικές αρχές του δικαίου: νόμος – έθιμο, ερμηνεία των κανόνων δικαίου, υποκείμενα του δικαίου, φυσικά – νομικά πρόσωπα, δικαίωμα, δικαιοπραξία, συμβάσεις, αιρέσεις – προθεσμία, αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, παραγραφή – αποσβεστική προθεσμία, καλή πίστη – συναλλακτική ηθική.

 

3. Αρχές Μάρκετινγκ

 • Η Έννοια,οι Στόχοι και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 • Έρευνα Αγοράς-Σχεδιασμός της Έρευνας
 • Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς, Αγορά Στόχος και Τοποθέτηση Προϊόντος
 • Πολιτική του Προϊόντος- Εικόνα, Κύκλος και Εμπορικό Σήμα του Προϊόντος
 • Τιμολόγηση και Παράγοντες που επηρεάζουν την Στρατηγική Τιμολόγησης
 • Διανομή του Προϊόντος-Στρατηγική Δικτύων Διανομής και Μείγμα Μάρκετινγκ.
 • Επικοινωνία και Προβολή του Προϊόντος-Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
 • Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης στο Μάρκετινγκ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Κατατακτηρίων
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 3. Πτυχίο ή Αναλυτική Βαθμολογία

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις και οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

Η Γραμματεία του Τμήματος