Οι Εξετάσεις Εργαστηρίων δεν θα Διεξαχθούν αυτή την Εξεταστική Περίοδο

Οι εξετάσεις εργαστηρίων δεν θα διεξαχθούν.
Για την ολοκλήρωση του μαθήματος θα ληφθεί υπόψιν και για το εργαστήριο ο βαθμός της θεωρίας.
Για να ολοκληρωθεί κάποιου/ας η διαδικασία όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στην θεωρία μαθήματος και δεν έχουν περάσει εργαστήριο παρακαλούνται να στείλουν email στο dnikolaou@teiwm.gr αναγράφονται.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ονοματεπώνυμο, Αρ. Μητρώο και το Μάθημα.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος