Αναβολή παράδοσης των μαθημάτων: Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στις 18/05/2020

Τα μαθήματα Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων δε θα διεξαχθούν την Δευτέρα 18/05/2020, λόγω υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει θα γίνει την Πέμπτη 21/5/2020 τις παρακάτω ώρες:

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων την Πέμπτη 21/5/2020 στις 17:00 στην ηλεκτρονική τάξη https://zoom.us/my/uowm.ba3

Δίκτυα Υπολογιστών την Πέμπτη 21/5/2020 στις 18:30 στην ηλεκτρονική τάξη https://zoom.us/my/uowm.ba3

 

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Κοκκώνης Γεώργιος