Αναβολή παράδοσης των μαθημάτων: Βάσεις Δεδομένων ΙΙ και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα στις 07/05/2020 (Διδάσκων κος Γουνόπουλος)

Τα μαθήματα του διδάσκοντα κύριου Ηλία Γουνόπουλου δε θα διεξαχθούν την Πέμπτη 07/05/2020, λόγω υποχρεώσεων του στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ – Πέμπτη 07/05/2020 09:00-10:30
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα – Πέμπτη 07/05/2020 12:00-13:30

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο Διδάσκων

Γουνόπουλος Ηλίας