Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου 2019-2020 ως προς τις Ημέρες Διακοπών του Πάσχα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μαθήματα την Μ. Δευτέρα Απριλίου και Μ. Τρίτη 13-14 Απριλίου καθώς και την Τετάρτη Πέμπτη και Παρασκευή 22-23-24 Απριλίου για την εβδομάδα της Διακαινησίμου.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος