Για το μάθημα “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” του 6ου εξαμήνου θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης

14/04/2020 12:00-13:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 28/02/2020 12:00-15:00
23/04/2020 14:00-15:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 06/03/2020 12:00-15:00
24/04/2020 14:00-15:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 13/03/2020 12:00-15:00
30/04/2020 14:00-15:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 20/03/2020 12:00-15:00
07/05/2020 14:00-15:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 01/05/2020 12:00-15:00

Ο διδάσκων
Δρ Αδαμόπουλος Αντώνιος