Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων του Τμήματος μέχρι 27/04/2020

Το σύστημα για τις δηλώσεις μαθημάτων άνοιξε και μπορείτε να ξεκινήσετε να δηλώνετε μαθήματα μέχρι τις 27/4/2020.

Συμβουλευόμαστε τις αντιστοιχίες που μας δόθηκαν και δεν οριστικοποιούμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνουμε ΜΟΝΟ μαθήματα που διδάσκονται εαρινού εξάμηνου που βρίσκονται στο πρόγραμμα.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος