Οδηγίες Κατατακτήριων για την Διαδικασία Ενεργοποίησης των Ιδρυματικών Λογαριασμών

Οι οδηγίες για την ενεργοποίηση των λογαριασμών των κατατακτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πατήστε εδώ.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Έναρξη Εξ’ Αποστάσεων Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο

Η έναρξη των μαθημάτων εξ’ αποστάσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26/03/2020 βάσει του προγράμματος που έχει αναρτηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες -βοήθεια πατήστε εδώ.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Αναστολή Εκπαιδευτικής Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αναστέλλουν τη λειτουργίας το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία
Β. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΠΔΜ

Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

Α. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως γενική συνέλευση τμήματος κλπ)
Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες
Γ. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δ. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών

Όσοι/όσες από το προσωπικό του ΠΔΜ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ΄οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους.

Τέλος, συστήνεται σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

Οι Πρυτανικές Αρχές

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη κατάσταση με την εμφάνιση του ιού COVID-19, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β ́783) και τις οδηγίες του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη (Αρ. Πρωτ. 117/17.03.2020), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. Γ1/Σ107/18-03-2020 απόφαση αναστέλλει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και  ιδιωτικούς.
Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 01-04-2020.
Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.