Ανακοίνωση για τα μέτρα πρόληψης από τον Κορωναϊός (COVID-19)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε τα παρακάτω μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid19:
1) Αναστολή των τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η πραγματοποίηση των οποίων θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο. Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών, εφόσον οι απόφοιτοι το επιθυμούν, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες των αρμόδιων Τμημάτων.
2) Τις εξής συστάσεις προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές όλων των κατηγοριών, ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό):
α) να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο εξωτερικό,
β) να ενημερώνονται διαρκώς και να τηρούν σχολαστικά, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – https://eody.gov.gr/),
γ) αν τυχόν μετακινηθούν στο εξωτερικό, να τίθενται μετά την επιστροφή τους σε αναγκαστική απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών,
δ) να αναβάλλεται και να αναπληρώνεται σε εύθετο χρόνο είτε να πραγματοποιείται από άλλους διδάσκοντες του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ, η διδασκαλία των μαθημάτων μελών ΔΕΠ ή άλλων διδασκόντων, οι οποίοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό και έχουν τεθεί σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών,
ε) να απέχουν από την υπηρεσία, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους, όσοι διοικητικοί υπάλληλοι τεθούν σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών,
στ) να εξυπηρετούνται οι φοιτητές, όσο είναι δυνατόν, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
3) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των προγραμματισμένων διοργανώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, λοιπών εκδηλώσεων) εντός του Πανεπιστημίου με διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλων των προγραμματισμένων επισκέψεων από το εξωτερικό.
4) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων εισερχομένων φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
5) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων φοιτητών και προσωπικού προς τις χώρες υψηλού κινδύνου όπως Κίνα, Ιράν και Ιταλία.
6) Ενημέρωση από τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των ακαδημαϊκών Τμημάτων, αλλά και από τους Συλλόγους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων προς τα μέλη της κοινότητας προκειμένου να τηρηθούν κατά γράμμα όλες οι συστάσεις.
7) Αποστολή της παρούσας απόφασης από τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προς όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες).
8) Διαρκής παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος για την έκδοση νέων ανακοινώσεων σχετικών με την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς η οποιαδήποτε μεταβολή της τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.