Ανακοίνωση Εξέτασης Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα γίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν τις παρουσιάσεις Πτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης).

 

Η Γραμματεία του Τμήματος