Αναβολή Μαθήματος Εφαρμοσμένη Οικονομετρία του κ. Κοντέου την Δευτέρα 09/03/2020

Το μάθημα της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας με τον κ. Κοντέο ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/03/2020 και θα γίνει η αναπλήρωση την Τρίτη 10/03/2020.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος