Λήψη Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για Φοιτητές πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Λήψη Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
για Φοιτητές πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Β΄, άρθρου παρ. 5, του ν. 4610/2019, οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα τα Γρεβενά) που εισήχθησαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και μεταγενέστερα και επιθυμούν να λάβουν Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από το διάστημα 6/3/2020 έως 20/3/2020.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι εισήχθησαν στο ΤΕΙ κατά τα έτη 2013-2014-2015 να έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ και να μην έχουν πάρει πτυχίο.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος