Αναβολή μαθήματος “Ελληνική Οικονομία”

Το μάθημα του κ Αδαμόπουλου “Ελληνική Οικονομία” δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6/3/2020 12:00-15:00 λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων του μαθήματος
Δρ Αδαμόπουλος Αντώνιος