Κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή των φοιτητών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 13/03/2020.

  1. Αντίγραφο ΑΜΚΑ
  2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί προσωπικών δεδομένων (κατεβάστε την από εδώ)
  4. Αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την από εδώ)
  5. Αναλυτική Βαθμολογία

Η Γραμματεία του Τμήματος