Χρήσιμες διευθύνσεις των υπηρεσιών για φοιτητές

Παρακάτω είναι χρήσιμα Links για τους φοιτητές του Τμήματος μας:

  • Δήλωση μαθημάτων – έλεγχος βαθμολογίας https://students.uowm.gr
  • Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων https://eclass.uowm.gr/ (σύνδεση μέσω κεντρικής Πιστοποίησης (sso) αφού πρώτα γίνει εγγραφή από τον φοιτητή)
  • Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας https://academicid.minedu.gov.gr/
  • Ηλεκτρονική αλληλογραφία https://webmail.uowm.gr/students
  • Δήλωση τα συγγραμμάτων http://eudoxus.gr/
  • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης https://mypassword.uowm.gr/
  • VPN (https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)
  • WiFi (https://noc.uowm.gr/www/services/wifi)

Η Γραμματεία του Τμήματος