Φοιτητικός διαγωνισμός για παρεμβάσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι έξυπνες λύσεις που θα αφορούν στην αναβάθμιση των νοσοκομείων, στη βελτιστοποίηση των λειτουργειών τους, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και γενικά σε παρεμβάσεις σε πτέρυγες και κλινικές ή τμήματα εν λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, με ανάλογα γνωστικά αντικείμενα και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων μελών ΔΕΠ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 22/04/2020.

Ολόκληρη την επιστολή του Υπουργού Υγείας μπορείτε να κατεβάσετε