ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος ότι τα μαθήματα
1) Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων και
2) Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων  δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23/01/2020  λόγω ασθενειας της διδάσκουσας.
Η διδάσκουσα
Χρυσοχοϊδου Γ. Π.