ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος ότι τα μαθήματα
1) Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων και
2) Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων  δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22/01/2020  λόγω ασθενειας της
διδάσκουσας και η αναπλήρωση τους θα γίνει κανονικά αύριο
Πέμπτη όπως έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα.
Η διδάσκουσα
Χρυσοχοϊδου Γ. Π.