Εξέταση εργαστηριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Αρχές Πληροφορικής

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης” θα διεξαχθούν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στις ώρες του εργαστηρίου,  09.00-11.00, 11.00-13.00, 14.00-16.00 και του εργαστηρίου “Αρχές Πληροφορικής” την ίδια ημέρα και ώρα 16.00-18.00

Μολασιώτης Βασίλειος