ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΣΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ, και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)*.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και έχει διάρκεια έξι μήνες.

Η διαδικασία απαιτεί να προσκομίσουν στο γραφείο πρακτικής ή στη Γραμματεία του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση φοιτητή

 

  1. Βεβαίωση αποδοχής από την επιχείρηση

 

  1. Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

 

  1. Φωτοτυπία βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) / Τραπεζικού Λογαριασμού / Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος / Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. ΑMEΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια)

 

Πληροφοριακά Συστήματα για θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

  • dasta.teiwm.gr
  • atlas.grnet.gr

Η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω courier στη διεύθυνση:

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ (Πρακτική Άσκηση – ΕΣΠΑ)

ή     με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στη διεύθυνση: pgteiwm@gmail.com

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο:            6932520901

E-mail:    pgteiwm@gmail.com

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 20/1/2020 έως 06.2.2020

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.03.2020 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 31.08.2020

 

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 10/02/2020 έως 05.03.2020

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.04.2020 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.09.2020

Γρεβενά, 20 Ιανουαρίου 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

* Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Χειμερινό 2019