Εξέταση εργαστηρίου “Βάσεις Δεδομένων Ι”

Λόγω της αργίας των Τριών Ιεραρχών την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, οι εξετάσεις του εργαστηρίου “Βάσεις Δεδομένων Ι” θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.15-14.00 στο εργαστήριο 3.

Ο Διδάσκων

Ζέρβας Αθανάσιος