Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Εργαστήριο ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-Ημερομηνία Εξέτασης

H εξέταση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, 15:00-17:00 (αίθουσα: ΕΡΓ 12).