Αναπλήρωση μαθημάτων κ.Τσακστάρα

Θα γίνουν αναπληρώσεις των μαθημάτων “Σεμινάριο Τελειοφοίτων” και “Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών” ως εξής:
1)Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών: Τετάρτη, 15/01/2020 ( 19:00-20:00 μμ)
2) Σεμινάριο Τελειοφοίτων: Πέμπτη, 16/01/2020 (18:00-20:00 μμ).
Η Διδάσκουσα
Βαιτσα Τσακστάρα