Εργασία στο μάθημα “Βάσεις Δεδομένων Ι-Ε”

Απαντήστε στις 15 ερωτήσεις των σημειώσεων

Δίνεται βοηθητικό script

Οι απαντήσεις θα σταλούν με μήνυμα στο aazervas@gmail.com μέχρι Κυριακή 12/1/2020 11:59μ.μ.

Εργασία ΒΔΙ-2019-2020

DBASE-ACTORS-SCRIPT