Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Business English

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Business English έχει αναρτηθεί στο e-class. Εκτός από το βιβλίο του μαθήματος, μέρος της ύλης αποτελεί και το λεξιλόγιο που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (vocabulary, έχει αναρτηθεί επίσης στο e-class) και ό,τι άλλο κάναμε στο μάθημα.

Καλές γιορτές!

 

H Διδάσκουσα

Τριανταφύλλου Μαρίνα