Για τα μαθήματα του κύριου Αδαμόπουλου θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις για την κάλυψη της διδακτικής ύλης

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 13/1/2020 15:00-16:00 και 20/1/2020
15:00-16:00

– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ στις 13/1/2020 19:00-21:00 και 20/1/2020
19:00-20:00

Ο διδάσκων
Αντώνης Αδαμόπουλος