Το μάθημα:”Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” αναβάλλεται την Τρίτη 17/12/2019 και θα αναπληρωθεί την Τρίτη 14/01/2020

Το μάθημα:”Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” αναβάλλεται την Τρίτη 17/12/2019 και θα αναπληρωθεί την Τρίτη 14/01/2020.

Η διδάσκουσα,
Γεωργία Μπρώνη