Αναβολή και αναπλήρωση Μαθήματος Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή για την Τετάρτη 18/12/2019.

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/12/2019 και θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 13/01/2020 στις 09:00-12:00