ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ.ΚΩΝΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

Ενημερώνονται οι Φοιτητές του Τμήματος  ότι τα  μαθήματα
1) Στρατηγική Επιχειρήσεων και 2) Μικροοικονομική Ι δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου τις παρακάτω ώρες:
Μικροοικονομική Ι   12:00-15:00
Στρατηγική Επιχειρήσεων  15:00-17:00
                                                                              Κώντσας Σταμάτης
                                                                            Επίκουρος Καθηγητής