Τα μαθήματα “Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός” και “Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών I” της Τρίτης 10/12/2019 αναβάλλονται

Τα μαθήματα “Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός” και “Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών I” της Τρίτης 10/12/2019 αναβάλλονται.

Η αναπλήρωση θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η Διδάσκουσα Καθηγήτρια
Παπατσιμούλη Μαρία