Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Αδαμόπουλου

Για τα μαθήματα του κύριου Αδαμόπουλου θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις:

Α) Επιχειρησιακή Έρευνα

  • Αντί για 16/12/2019 16:00-19:00 θα πραγματοποιηθεί στις 9/12/2019 19:00-21:00 και 17/12/2019 18:00-19:00
  • Αντί για 23/12/2019 16:00-19:00 θα πραγματοποιηθεί στις 17/12/2019 15:00-18:00

Β) Οικονομική Τουρισμού

  • Αντί για 16/12/2019 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί στις 9/12/2019 15:00-16:00 και 17/12/2019 14:00-15:00
  • Αντί για 23/12/2019 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί στις 17/12/2019 19:00-21:00
Η Γραμματεία του Τμήματος