Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Business English

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Business English έχει αναρτηθεί στο e-class. Εκτός από το βιβλίο του μαθήματος, μέρος της ύλης αποτελεί και το λεξιλόγιο που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (vocabulary, έχει αναρτηθεί επίσης στο e-class) και ό,τι άλλο κάναμε στο μάθημα.

Καλές γιορτές!

 

H Διδάσκουσα

Τριανταφύλλου Μαρίνα

Για τα μαθήματα του κύριου Αδαμόπουλου θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις για την κάλυψη της διδακτικής ύλης

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 13/1/2020 15:00-16:00 και 20/1/2020
15:00-16:00

– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ στις 13/1/2020 19:00-21:00 και 20/1/2020
19:00-20:00

Ο διδάσκων
Αντώνης Αδαμόπουλος