Αναβολή Μαθήματος «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή» στις 6/11/2019

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή» στις 6/11/2019 αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί στις 7/11/2019 και ώρα 9:00-12:00.

Ο Διδάσκων

Κοκκώνης Γεώργιος

Ανακοίνωση για τη Σίτιση

Επειδή ο έλεγχος των δικαιολογητικών σίτισης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, δικαίωμα δωρεάν σίτισης προς το παρόν έχουν όλοι οι φοιτητές που σιτίζονταν πέρσι δωρεάν και όσοι από τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, εκτυπώνοντάς την και επιδεικνύοντάς την στη λέσχη.

Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία εκκαθαριστικό της εφορίας και πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχειοθετεί δικαίωμα δωρεάν σίτισης) για τον ταχύτερο δυνατό έλεγχό τους.