Αναβολή του μαθήματος Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί της κ. Βουτσά

Το μάθημα της κ.Βουτσά, «Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί», δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/11/2019 εξαιτίας προγραμματισμένου ταξιδιού και μετατίθεται για την εβδομάδα των αναπληρώσεων όπου θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος