Το μάθημα «Κοινωνιολογία» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Ως ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος ορίζεται η Δευτέρα 25 Νοεμβρίου  2019, 13:00-15:00, στην αίθουσα 7.

Ο διδάσκων

Νικόλας Τζήμος