Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του μαθήματος Business English να δηλώσουν στον Εύδοξο το σύγγραμα Business English at University

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του μαθήματος Business English να δηλώσουν στον Εύδοξο το σύγγραμα Business English at University, by Zoe Kantaridou, Iris Papadopoulou, Polyxeni Stefanou και να το έχουν μαζί τους στα μαθήματα. Μπορεί να δηλωθεί κανονικά.
Η διδάσκουσα,
Τριανταφύλλου Μαρίνα