Μετάθεση του μαθήματος «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» του κ. Γιανναράκη στις 20/11/2019

Το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» 9-11 π.μ. την Παρασκευή 22/11/2019 με τον κ.Γιανναράκη δε θα διεξαχθεί και μετατίθεται για την Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 6-8 μ.μ.