Μετάθεση μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στις 20/11/2019

Το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης του διδάσκοντα κύριου Ηλία Γουνόπουλου δε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22/11/2019 λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του. Η διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 20/11/2019 ώρα 18:00-20:00 στην αίθουσα 9.