Λόγω προγραμματισμένης απουσίας του κου Μολασιώτη στις 27/11/2019 το εργαστήριο “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης” θα αναπληρωθεί στις 21/11/2019 ημέρα Πέμπτη τις ίδιες ώρες

Λόγω προγραμματισμένης απουσίας του κου Μολασιώτη στις 27/11/2019 το εργαστήριο “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης” θα αναπληρωθεί στις 21/11/2019 ημέρα Πέμπτη τις ίδιες ώρες