Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος “Οινοτουρισμός” της κ.Ταρατσίδου

Το σημερινό μάθημα “Οινοτουρισμός” 3-5μ.μ. με την κ.Ταρατσίδου ΔΕ θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 20/11/2019 5-7μ.μ.