Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα “Αγγλική Ορολογία Ι-ΑΠ”

Το μάθημα “Αγγλική Ορολογία Ι-ΑΠ” θα διδάσκεται από αυτή την εβδομάδα κάθε Πέμπτη 3-5 μ.μ αντί Τετάρτης 1-3μ.μ. με την κ.Καραμέρου