Παρατείνεται έως 17/11/2019 η δήλωση μαθημάτων

Παρατείνεται έως 17/11/2019 η δήλωση μαθημάτων. Το σύστημα θα είναι ανοικτό.