Το σημερινό εργαστήριο “Βάσεις Δεδομένων Ι” δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του κ.Ζέρβα

Το σημερινό εργαστήριο “Βάσεις Δεδομένων Ι” δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του κ.Ζέρβα