ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ»

Το μάθημα «Τουριστική Γεωγραφία» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 11:00 – 14:00 στην Αίθουσα 8.

Η διδάσκουσα

Τεστέμπαση Σοφία