ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα Μικροοικονομική Ι θα διδάσκεται από την Τετάρτη 6/11/19 στην αίθουσα 10 αντί στο  Αμφιθέατρο 1
 
Ο Διδάσκων