Νέο Πρόγραμμα μαθημάτων για την κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προστέθηκαν 2 μαθήματα την Παρασκευή για το Ζ’ Εξάμηνο

v4_program_2019-2020_XEIMERINO_DTE