Αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Αδαμόπουλου

.ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Λόγω της εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις

Για το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ στις 4/11/2019 15:00-16:00
και 11/11/2019 15:00-16:00
Για το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ στις 4/11/2019 19:00-21:00
και 11/11/2019 19:00-20:00

Ο διδάσκων
Αντώνης Αδαμόπουλος